Onze vacatures


Begeleider Limes Sint-Truiden

Job
Voltijds - Volwassenenwerking - Zorg

Limes biedt woon- en dagondersteuning aan volwassen personen met een verstandelijke beperking én een interneringstatuut. Onze cliënten verblijven binnen onze besloten werking waar we met hen forensisch werken. Daarnaast zijn zorg op maat, emancipatorisch werken en kwaliteit van bestaan en onze werkingsprincipes

Bekijk vacature

Begeleider dagondersteuning voor Limes & Origo Sint-Truiden

Job
Voltijds - Volwassenenwerking - Zorg

Limes biedt woon- en dagondersteuning aan volwassen personen met een verstandelijke beperking én een interneringstatuut. Onze cliënten verblijven binnen onze besloten werking waar we met hen forensisch werken. Daarnaast zijn zorg op maat, emancipatorisch werken en kwaliteit van bestaan onze werkingsprincipes. Limes heeft twee groepen van 10 cliënten. Origo biedt ondersteuning aan volwassenen met een verstandelijke beperking met gedrags- en/of emotionele problemen. Origo is een gesloten tehuis dat zich ook richt op cliënten die nood hebben aan een ASS aanpak en waarbij er sprake kan zijn van acting-out. Ze kunnen ook moeilijk of niet in groep functioneren. Origo biedt zorg op maat van de cliënt op vlak van woon- en dagondersteuning. Origo heeft twee groepen van 5 cliënten.

Bekijk vacature

Begeleider “De Luwte” Sint-Truiden

Job
Deeltijds - Volwassenenwerking - Zorg

De Luwte biedt ondersteuning aan personen met een verstandelijke beperking en gestabiliseerde psychiatrische problematiek, mogelijks gecombineerd met fysieke zorgnoden. We willen vanuit een huiselijke sfeer tegemoet komen aan de diverse zorgvragen van elke cliënt in samenspraak met hun netwerk.

Bekijk vacature

Leerkracht logistiek OV4 Campus Lummen Lummen

Job
Deeltijds - Secundaire Scholen Sint-Ferdinand - Onderwijs

Secundaire Scholen Sint-Ferdinand is een school voor Buitengewoon Secundair Onderwijs met een onderdeel OV1, OV3 en OV4. De school heeft campussen in Lummen, Leopoldsburg en Tessenderlo. OV4 biedt het programma van het regulier onderwijs aan normaal begaafde leerlingen die omwille van gedrags- en emotionele problemen (type 3) en/of autisme (type 9) niet in een gewone klas terecht kunnen.

Bekijk vacature

Orthopedagoog OV4 - campus Leopoldsburg (50%-80%) Leopoldsburg

Job
Deeltijds - Secundaire Scholen Sint-Ferdinand - Onderwijs

Secundaire Scholen Sint-Ferdinand is een school voor Buitengewoon Secundair Onderwijs met een onderdeel OV1, OV3 en OV4. De school heeft campussen in Lummen, Leopoldsburg en Tessenderlo. OV4 biedt het programma van het regulier onderwijs aan normaal begaafde leerlingen die omwille van gedrags- en emotionele problemen (type 3) en/of autisme (type 9) niet in een gewone klas terecht kunnen.

Bekijk vacature

Leerkracht wetenschappen OV4 - campus Tessenderlo Tessenderlo

Job
Deeltijds - Secundaire Scholen Sint-Ferdinand - Onderwijs

Secundaire Scholen Sint-Ferdinand is een school voor Buitengewoon Secundair Onderwijs met een onderdeel OV1, OV3 en OV4. De school heeft campussen in Lummen, Leopoldsburg en Tessenderlo. OV4 biedt het programma van het regulier onderwijs aan normaal begaafde leerlingen die omwille van gedrags- en emotionele problemen (type 3) en/of autisme (type 9) niet in een gewone klas terecht kunnen.

Bekijk vacature

Leerkracht Frans OV4 - campus Lummen (100%) Lummen

Job
Voltijds - Secundaire Scholen Sint-Ferdinand - Onderwijs

Secundaire Scholen Sint-Ferdinand is een school voor Buitengewoon Secundair Onderwijs met een onderdeel OV1, OV3 en OV4. De school heeft campussen in Lummen, Leopoldsburg en Tessenderlo. OV4 biedt het programma van het regulier onderwijs aan normaal begaafde leerlingen die omwille van gedrags- en emotionele problemen (type 3) en/of autisme (type 9) niet in een gewone klas terecht kunnen.

Bekijk vacature

Leerkracht wiskunde OV4 - campus Leopoldsburg (100%) Leopoldsburg

Job
Voltijds - Secundaire Scholen Sint-Ferdinand - Onderwijs

Secundaire Scholen Sint-Ferdinand is een school voor Buitengewoon Secundair Onderwijs met een onderdeel OV1, OV3 en OV4. De school heeft campussen in Lummen, Leopoldsburg en Tessenderlo. OV4 biedt het programma van het regulier onderwijs aan normaal begaafde leerlingen die omwille van gedrags- en emotionele problemen (type 3) en/of autisme (type 9) niet in een gewone klas terecht kunnen.

Bekijk vacature

Begeleid(st)er De Kamper Leopoldsburg

Job
Deeltijds - Volwassenenwerking - Zorg

De Kamper biedt intensieve woon -en dag ondersteuning aan volwassen personen met een verstandelijke beperking en gedrags -en/of emotionele problematieken. Dit gebeurt vanuit een ortho-agogisch referentiekader. Zorg op maat, emancipatorisch werken en het verbeteren van kwaliteit van bestaan zijn werkprincipes in de dienstverlening.

Bekijk vacature

Begeleider Den Heuvel Lummen Lummen

Job
Deeltijds - Volwassenenwerking - Zorg

In Den Heuvel 1 (gelijkvloers) creëren we een rustige en ondersteunende leefomgeving, waarbij begeleiding altijd aanwezig is. In deze groep verblijven mogelijks ook mensen met een ernstige mentale beperking. Het gaat daarbij niet over een meervoudige beperking.

Bekijk vacature

Leerkracht carrosserie OV3 - campus Lummen Lummen

Job
Deeltijds - Secundaire Scholen Sint-Ferdinand - Onderwijs

Secundaire Scholen Sint-Ferdinand is een school voor Buitengewoon Secundair Onderwijs met een onderdeel OV1, OV3 en OV4. De school heeft campussen in Lummen, Leopoldsburg en Tessenderlo. OV3 biedt beroepsopleiding voor jongeren met leermoeilijkheden of licht verstandelijke beperking, autisme en/of gedrags- en emotionele stoornissen tussen 13 en 21 jaar van het type basisaanbod, type 3 en type 9.

Bekijk vacature

Leerkracht Bouw OV3/OV4 - campus Lummen Lummen

Job
Deeltijds - Secundaire Scholen Sint-Ferdinand - Onderwijs

Secundaire Scholen Sint-Ferdinand is een school voor Buitengewoon Secundair Onderwijs met een onderdeel OV1, OV3 en OV4. De school heeft campussen in Lummen, Leopoldsburg en Tessenderlo. OV3 biedt beroepsopleiding voor jongeren met leermoeilijkheden of licht verstandelijke beperking, autisme en/of gedrags- en emotionele stoornissen tussen 13 en 21 jaar van het type basisaanbod, type 3 en type 9.

Bekijk vacature

Begeleider Heem vzw Sint-Truiden

Job
Voltijds - Minderjarigenwerking - Zorg

Heem vzw is op 21 januari 2021 opgericht om Veilig Verblijf in Limburg te organiseren. Veilig Verblijf is een nieuwe werkvorm binnen het Vlaamse Jeugdhulpaanbod.Heem is een tijdelijke verblijfplaats voor 12 jongens en 6 meisjes. We voorzien in veilig verblijf voor Limburgse jongeren die geblokkeerd zijn in hun ontwikkeling, vaak omwille van een combinatie aan factoren. Dit zorgt ervoor dat de hulp die hen wordt aangeboden niet matcht met de eigen verlangens/noden en zij zich hieraan onttrekken. De maatschappelijke zorg is hierdoor zo groot dat de jeugdrechter een beschermende maatregel neemt. We bieden een plaats waar deze jongeren tot rust komen, zetten in op veiligheid door relatie/infrastructuur/procedures met als doel (her)aansluiting te vinden bij jeugdhulp, school en gezin

Bekijk vacature

Verpleegkundige Heem vzw Sint-Truiden

Job
Voltijds - Minderjarigenwerking - Zorg

Heem vzw is op 21 januari 2021 opgericht om Veilig Verblijf in Limburg te organiseren. Veilig Verblijf is een nieuwe werkvorm binnen het Vlaamse Jeugdhulpaanbod.Heem is een tijdelijke verblijfplaats voor 12 jongens en 6 meisjes. We voorzien in veilig verblijf voor Limburgse jongeren die geblokkeerd zijn in hun ontwikkeling, vaak omwille van een combinatie aan factoren. Dit zorgt ervoor dat de hulp die hen wordt aangeboden niet matcht en zij zich hieraan onttrekken. De maatschappelijke zorg is hierdoor zo groot dat de jeugdrechter een beschermende maatregel neemt. We bieden een plaats waar deze jongeren tot rust komen, zetten in op veiligheid door relatie/infrastructuur/procedures met als doel (her)aansluiting te vinden bij jeugdhulp, school en gezin.

Bekijk vacature

Vrijwilliger ondersteuning dagelijks leven in Lummen Lummen

Vrijwilliger
Deeltijds - Volwassenenwerking - Zorg

In het nieuwbouwproject ‘De Kunstberg’ bouwen we letterlijk en figuurlijk aan een nieuw, inclusief initiatief van Sint-Ferdinand. Naast enkele appartementen en eengezinswoningen, zullen wij er zorg aanbieden voor cliënten aan de hand van verschillende ondersteuningsvormen. Eén van de werkingen binnen dit project is Den Heuvel Lummen. Den Heuvel Lummen is en woonvorm voor volwassen personen met een beperking. Hier verblijven voornamelijk bewoners met een licht tot matig verstandelijke beperking of met een ASS-problematiek. Ze hebben nood aan veel nabijheid.

Bekijk vacature

Facility manager, Lummen Lummen

Job
Voltijds - Technisch / logistiek

Als facility manager sta je in voor de algemene coördinatie, prioritering en globale planning van de technische, huishoudelijke en voedingsdienst van O.C. Sint-Ferdinand. Je ondersteunt de teamcoördinatoren van deze 3 diensten in het bereiken van de vooropgestelde resultaten.

Bekijk vacature

Begeleider actieve nacht (60%), Leuven Leuven

Job
Deeltijds - Het Roerhuis - Zorg

Het Roerhuis biedt professionele begeleiding aan volwassenen met een verstandelijke beperking: “Gewoon waar mogelijk, speciaal waar nodig.” Als begeleider actieve nacht vorm je een belangrijke schakel in de continue zorg en ondersteuning van de bewoners.

Bekijk vacature

Aanvraag stage

Stage

Ben je student en op zoek naar een boeiende en uitdagende stage binnen onze zorgvoorziening, aarzel dan niet om jezelf kandidaat te stellen: bij O.C. Sint-Ferdinand ben je zeker welkom!

Bekijk vacature

Spontane sollicitatie opvoeder/begeleider

Job
Minderjarigen / volwassenen - Zorg

We zijn steeds op zoek naar gemotiveerde mensen om onze teams te versterken. We zoeken samen met jou naar een werkplek die aansluit bij je verwachtingen en mogelijkheden. Dit zowel voor contracten van bepaalde als onbepaalde duur.

Bekijk vacature

Verantwoordelijke Het Roerhuis Leuven Leuven

Job
Voltijds - Het Roerhuis - Zorg

O.C. Het Roerhuis begeleidt volwassenen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking. Warme en nabije zorg, respect voor elkaar, gelijkwaardigheid en echtheid zijn de basis van onze werking en ondersteuning. Door de kleinschalige werking is er veel persoonlijk contact met onze gasten, bewoners, familie en bezoekers. Zo kunnen we goed inspelen op vragen en noden. We vertrekken altijd vanuit de mogelijkheden, krachten en talenten van onze gasten en bewoners. Je vindt ons in een rustige omgeving, met een fijne buurt, gemakkelijk bereikbaar en dicht bij het centrum van Leuven.

Bekijk vacature

Spontane sollicitatie secundaire scholen Sint-Ferdinand

Job
Secundaire Scholen Sint-Ferdinand - Onderwijs

Secundaire Scholen Sint-Ferdinand is een school voor Buitengewoon Secundair Onderwijs met een OV1-, OV3- en OV4-werking. Onze doelgroep zijn jongeren met leermoeilijkheden of lichtverstandelijke beperking, autisme of gedrags- en emotionele stoornissen tussen 13 en 21 jaar van het type basisaanbod, type 3 en type 9. Onze scholen zijn verdeeld over drie campussen met de hoofdzetel in Lummen en twee inclusiecampussen met OV4-aanbod in Tessenderlo (campus Max) en Leopoldsburg (Sint-Michiel).

Bekijk vacature

vrijwilliger

Vrijwilliger

Vrijwilliger zijn… Is vrijwillig – Maar niet vrijblijvend ; Is verbonden – Maar niet gebonden ; Is onbetaalbaar – Maar niet te koop ; Is positief denken – Is positief doen ; Met als enige doel – Voor jezelf en de ander een goed gevoel.

Bekijk vacature
PS, je kan ook spontaan solliciteren